Bijeenkomst scheidsrechtersco÷rdinatoren dinsdag 25 september

Bijeenkomst scheidsrechtersco÷rdinatoren dinsdag 25 september

Geplaatst op 03-10-2018

IJshockey Nederland kampt met een schrijnend tekort aan scheidsrechters. Het verloop van het aantal scheidsrechters is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het is in het belang van de bond Ún de clubs dat scheidsrechters geworven gaan worden. Met de beschikbaarşheid over meer scheidsrechters kunnen de kosten voor de clubs gereduceerd worden en kan het veilig sportklimaat binnen IJshockey Nederland geoptimaliseerd worden. Het tekort aan scheidsrechters is een probleem dat gezamenlijk met de clubs opgepakt moet worden waarbij voornamelijk gedacht moet worden in praktische oplossingen. Het pragmatisch met elkaar delen van best practices kan beter gaan leiden tot oplossingen van de problematiek. Een goede onderlinge communicatie is hierbij van uiterst belang.

IJshockey Nederland stimuleert clubs tot het aanstellen van een lokale scheidsrechtersco÷rdinator. De scheidsrechtersco÷rdinator is dÚ contactpersoon tussen de club en de scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland. De scheidsrechtersco÷rdinator is verantwoordelijk voor het werven, opleiden en begeleiden van de clubscheidsrechters. Niet alleen het werven van scheidsrechters is belangrijk, maar ook het zorgen van behoud van scheidsrechters is van belang waarbij het waarborgen van begeleiding en het zorgen voor veiligheid van de officials belangrijke aspecten zijn.

De scheidsrechterscommissie stelt een groep van mentoren samen die ten behoeve van scheidsrechtersşco÷rdinatoren en clubscheidsrechters als vraagbaak kan dienen.

De scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland herschrijft de ‘basisopleiding scheidsrechter’ en stelt standaard powerpoint presentaties beschikbaar voor het geven van opleidingen aan clubscheidsrechters: U8/U10: ÚÚn opleidingsavond, U12-U14: twee opleidingsavonden, U16 en hoger: ÚÚn ß twee opleidingsavonden, waarbij de U12-U14-opleiding de basis is waarop verder wordt gebouwd. Iedere club is er vrij in om de tijd die men daarvoor nodig acht zelf in te vullen. Hierbij kan ook worden gedacht aan praktijktraining op het ijs.

Op het gebied van scheidsrechtersopleidingen (scholing en bijscholing) werkt IJshockey Nederland nauw samen met de IIHF en ijshockeybonden uit andere landen.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst scheidsrechtersco÷rdinatoren d.d. dinsdag 25 september 2018.

Klik hier voor bijbehorende presentatiesheets.

Terug